/ Aktualności / Odpowiedzi na pytania oferentów do zapytania ofertowego nr 5

Odpowiedzi na pytania oferentów do zapytania ofertowego nr 5

Odpowiedzi na pytania oferentów do zapytania ofertowego nr 5

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania oferentów do zapytania nr 5 Świadczenie Usługi Marketingowej przeprowadzanego w związku z realizacją projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B  Tytuł projektu:„Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji Pirios Service Desk”.

1) Czy Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania redakcyjnego treści folderów?

 • Zdecydowanie tak, do jego obowiązków będzie należała realizacja folderów od początku do końca. Poszukujemy osoby o dużej wiedzy we wskazanych branżach, ze strategicznym spojrzeniem, która zaproponuje odpowiedni kształt folderów, przy niewielkim zaangażowaniu pracowników firmy Pirios S.A.

2) Na jakie języki przetłumaczone mają zostać foldery? Wskazanie języków ma bezpośredni wpływ na wycenę zamówienia i będzie pomocne w rzetelnym przygotowaniu oferty.

 • Wymagane języki to: angielski, niemiecki, rosyjski i francuski.

3) Czy biorą Państwo przygotowanie Key Visula, który uspójniłby wszystkie materiały promocyjne i marketingowe?

 • W ramach tego zapytania oczekujemy takiej propozycji od Wykonawcy, liczymy na spójny wygląd całości wskazanych materiałów. Nie przewidujemy dodatkowych, osobnych prac nad Key Visual’em.

4) Ile filmów i ile ich wersji językowych ma przygotować wykonawca? W jakich wersjach językowych mają ukazać się filmiki?

 • Dwa filmy – każdy z nich w czterech, powyżej wskazanych językach.

5) Ile minut mają trwać filmiki reklamowe?

 • Oczekujemy propozycji od Wykonawcy, ale zakładamy, że taki film nie powinien trwać dłużej niż 1 minuta, bo będziemy go chcieli wykorzystywać w Internecie.

6) Ile szacunkowo mają trwać animowane prezentacje? Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy treść prezentacji?

 • Nie, tutaj propozycja zawartości merytorycznej jest również po stronie Wykonawcy. Oczekujemy doradcy merytorycznego, który zaproponuje efektywną formę przekazu. Chodzi o 5 prezentacji – w polskiej wersji oraz każda z nich w czterech powyższych językach zagranicznych. Do tej pory zazwyczaj nasze prezentacje miały ok. 30 slajdów.

7) W jakich konferencjach branżowych mają Państwo wziąć udział? Bej tej informacji przygotowanie rzetelnej oferty cenowej jest bardzo trudne. Czy dopuszczają Państwo możliwość, że Wykonawca sam zaproponuje Państwu liczące się konferencje w Polsce i za granicą?

 • Na tym etapie nie możemy podać tych szczegółów. Możemy tylko dodać, że będą to duże, liczące się na rynku wydarzenia branżowe, z wieloletnią tradycją i zaangażowaniem kluczowych mediów.

8) W jakich krajach Wykonawca ma zorganizować konferencje zagraniczne? Czy dopuszczają Państwo możliwość wyboru z zaproponowanych przez Wykonawcę lokalizacji?

 • Na tym etapie możemy zapewnić, że będą to kraje wyłącznie europejskie. Nie dopuszczamy możliwości propozycji lokalizacji przez Wykonawcę, ponieważ celem konferencji jest uzyskanie konkretnych wyników sprzedażowych. Konferencje będą powiązane ze strategią sprzedaży produktów Spółki na rynkach zagranicznych.

9) Obok opisu promocji kanałami elektronicznymi widnieje cyfra 3. Czy możemy przez to rozumieć, że spodziewają się Państwo promocji w trzech odrębnych kanałach: np. 1) Adwords 2) pozycjonowanie 3) media relations (e-PR)?

 • Liczba 3 zakłada pełne miesiące trwania kampanii – sierpień, wrzesień, październik. Lipiec jest uzależniony od procesu wyboru Wykonawcy i czasu zawarcia umowy. Może okazać się, że z uwagi na napięty harmonogram nie uda się wystartować w lipcu. Co do kanałów, oczekujemy kompleksowego podejścia: Adwords, pozycjonowanie, media relations (e-PR) oraz kanały społecznościowe.

10) W opisie kampanii kanałami elektronicznymi widnieje informacja, że kampania miałaby zacząć się w lipcu. Czy biorąc pod uwagę termin składania ofert, uwzględniają Państwo możliwość rozpoczęcia kampanii w sierpniu?

 • Zgodnie z punktem 8 zakładamy, że kampania rozpocznie się w sierpniu.

11) Proszę uprzejmie o pilną informację odnośnie nakładów materiałów drukowanych: folder, teczka, roll up, ścianka reklamowa łukowa.

 • foldery: 2000 szt, teczka – 500 szt,, roll up – 5 szt., ścianka reklamowa łukowa – 1 szt.

 

 

< powrót
baner