/ Aktualności / System Informacji Telefonicznej dla Biur KIP (na zlecenie Ministerstwa Finansów)

System Informacji Telefonicznej dla Biur KIP (na zlecenie Ministerstwa Finansów)

System Informacji Telefonicznej dla Biur KIP (na zlecenie Ministerstwa Finansów)

Krótszy czas oczekiwania obywateli na połączenie z pracownikiem Krajowej Informacji Podatkowej poprzez centralizację obsługi połączeń infolinii, 24-godzinny dostęp do informacji o swoich zobowiązaniach podatkowych, możliwość kontaktu za pośrednictwem telefonu, e-mail i czatu – to tylko wybrane, spośród wielu korzyści, jakie daje obywatelom System Informacji Telefonicznej, wdrożony w biurach KIP.

System został zaprojektowany i wdrożony przez Pirios S.A., w konsorcjum z Bałtycką Instytucją Gospodarki Budżetowej, na zlecenie Ministerstwa Finansów w trybie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. Całkowita wartość wdrożenia, wynikająca z zawartej 16 października 2014 r. umowy przez Strony, wyniosła 4,5 mln PLN. Wdrożenie zakończono z sukcesem 30 czerwca 2015 r.

Wdrażany system ma zadanie ułatwić podatnikom kontakt z ekspertami, pracującymi w biurach Krajowej Informacji Podatkowej. Według statystyk z ostatnich 5 lat, odnotowano 30 mln takich połączeń, a nowe, wydajniejsze rozwiązanie pozwoli obsłużyć ich znaczenie więcej.

Wcześniej w okresie natężonego ruchu, np. związanego ze składaniem deklaracji podatkowych, obywatele skarżyli się na długi czas oczekiwania na połączenie z doradcą podatkowym. Obecnie centralizacja systemu rozwiązuje ten problem. Obywatel dzwoniący, np. z Płocka, nie musi czekać na połączenie z doradcą w tym regionie, tylko jest przełączany do wolnego w danej chwili pracownika KIP, który ma dostęp do jego danych za pośrednictwem systemu.

Co ważne, dzięki zrealizowanemu wdrożeniu, infolinia jest w stanie obsłużyć dziś 800 zamiast 240 jednoczesnych połączeń telefonicznych. Podatnicy zyskują wielokanałową możliwość kontaktu, poprzez: telefon, e-mail i chat.

Niewątpliwą zaletą wdrożonego systemu jest też możliwość analizowania natężenia ruchu, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie pracą personelu i planowanie adekwatnej do obciążenia obsady. Zastosowane rozwiązania zapewniają także dbałość o jakość prowadzonych rozmów i profesjonalizm obsługi podatników realizowanej przez doradców KIP.

Nowatorskim elementem wdrożenia jest zastosowanie biometrycznej technologii weryfikacji głosu osoby dzwoniącej, która może w przyszłości  umożliwić podatnikom zdalny dostęp do swoich indywidualnych informacji w sposób automatyczny oraz pozwolić na szybsze i bardziej bezpieczne uwierzytelnienie podatnika w przypadku udzielenia informacji podatkowych dotyczących jego indywidualnych danych. Dziś system umożliwia skorzystanie z uwierzytelnienia biometrycznego 800 uprawnionym pracownikom urzędów skarbowych (mają do wyboru biometryczną autoryzację głosem lub przy pomocy standardowego PIN-u), ale w przyszłości rozważa się rozszerzenie tej funkcjonalności na wszystkich obywateli.

Należy podkreślić, że zastosowanie rozwiązań biometrycznych do uwierzytelniania podatnika nie jest obligatoryjne. Będą mogli skorzystać z niego ci użytkownicy, którym będzie zależało na szybszej obsłudze (dzięki skróceniu do kilkunastu sekund czasu uwierzytelnienia) oraz bezpieczeństwie i wygodzie (nie trzeba będzie pamiętać żadnych kodów PIN).

Wdrożony system SIT jest odpowiedzią na zachodzące na rynku zmiany w zakresie technologii oraz kształtujących się nowych postaw. Choć dla niektórych funkcjonalność automatycznego rozpoznawania mowy czy identyfikacji rozmówcy na podstawie biometrii głosu może być jeszcze czymś odległym, ale to jednak obserwując działania największych światowych potentatów technologicznych - Apple, Microsoft i Google, które z powodzeniem zastosowały w swoich rozwiązaniach usługi asystenta głosowego w języku polskim czy też identyfikacji na podstawie odcisku palca, to już tylko kwestia czasu, kiedy stanie się to codziennością.

Pobierz Case Study

< powrót