/ Aktualności / Zapytanie ofertowe – usługi prawne

Zapytanie ofertowe – usługi prawne

Zapytanie ofertowe – usługi prawne

Pirios SA wdraża obecnie nowy system service desk do obsługi relacji biznesowych i serwisu systemów telekomunikacyjnych u swoich klientów. Wdrożenie realizowane jest z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. W związku z realizowanym projektem firma Pirios SA poszukuje pomocy prawnej do opracowania dokumentów współpracy z partnerami firmy.

Zakres prac

  • opracowanie regulaminu korzystania z platformy service desk – 1 dokument
  • opracowanie umów o współpracy z partnerami (lub aneksów do umów istniejących) – 3 dokumenty
  • opracowanie dokumentacji GIODO – 1 dokument

Opracowanie regulaminów – jest istotnym elementem projektu, z uwagi na zmieniający się proces organizacji współpracy serwisu z klientami.  Po zmianie modelu pracy serwisu konieczne jest wprowadzenie regulaminu korzystania z serwisu, który w porównywalny sposób będzie zabezpieczał interesy spółki jak i  jej klientów.

Nowe wzory umów serwisowych – w ramach usługi ma zostać przygotowany wzór umowy z klientami przyszłymi oraz aneksów/nowych umów z partnerami obecnymi – dostosowując zapisy tych aktów do sytuacji po wdrożeniu nowej aplikacji serwisowej.

Dokumentacja GIODO – ponieważ w aplikacji www przetwarzane będą między innymi dane osobowe  pracowników wnioskodawcy (obsługa serwisu) oraz użytkowników platformy po stronie klienta (system będzie wymagał wprowadzenia tych danych).

Opis systemu

Pirios Service Desk to oprogramowanie B2B złożone z wielu współdziałających ze sobą modułów, którego zadaniem jest optymalizacja procesów związanych z usługami serwisowymi.

Głównym zadaniem systemu jest przyjmowanie zgłoszeń serwisowych pochodzących z różnych źródeł, zapisywanie ich w bazie danych i zarządzanie nimi w sposób zapewniający maksymalną skuteczność w wywiązywaniu się z umów serwisowych, w tym w szczególności dotrzymanie terminów napraw.

Ponadto system posiada Panel zgłoszeniowy przeznaczony dla Partnerów, wykonany w formie aplikacji www, dzięki której Partnerzy mogą w prosty sposób zgłaszać usterki i awarie. Aplikacja daje ponadto użytkownikom wgląd w zgłoszone wcześniej sprawy oraz postęp w ich realizacji. Planuje się również udostępnienie tą drogą raportów z prac serwisowych, a także zaawansowanych raportów generowanych na podstawie danych gromadzonych przez konkretne systemy zainstalowane u Partnerów.

System wyposażony jest także w Panel serwisowy. Jest to panel www przeznaczony dla pracowników Działu Wdrożeń i Serwisu. Z jego użyciem pracownicy będą mogli przeglądać i zarządzać zadaniami serwisowymi, załączać do nich notatki oraz dokumenty, modyfikować stan zlecenia (przyjęte do realizacji, do wyjaśnienia, wykonane, etc.), przydzielać zadania konkretnym osobom itp. Tą drogą możliwe będzie również wprowadzanie do systemu nowych zgłoszeń przyjętych drogą telefoniczną bądź mailową.

Panel serwisowy to równocześnie centralne miejsce, w którym możliwy będzie wgląd w historię serwisową Partnera bądź konkretnej zainstalowanej u niego aplikacji. Łatwo dostępne będą tu wszelkie informacje, które mogą dokumentować zarówno powstanie awarii bądź usterki, jak też proces jej usuwania. Co bardzo ważne, system będzie precyzyjnie rejestrować czas załatwienia poszczególnych prac serwisowych, gdyż jest to bardzo istotny parametr, z którego Pirios ma obowiązek rozliczać się wobec Partnerów w drobiazgowych raportach dostarczanych po każdym miesiącu.

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na ww. usługi prawne do dnia 19.08.2015 r. Oferty prosimy składać drogą mailową na adres: info@pirios.com.

 

 

< powrót