/ Aktualności / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania zakupowego pt. „Zaprojektowanie, wytworzenie oraz wdrożenie systemu PIRIOS Serivice Desk”, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2 z dn. 3.02.2015 r. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Informujemy, że Komisja Konkursowa zakończyła prace nad oceną ofert złożonych do zapytania ofertowego nr 2 z dn. 3.02.2015.

W postępowaniu ofertowym udział wzięły 3 firmy:

  • Novaris Sp. z o.o.
  • Nexio Management Sp. z o.o.
  • EngineArch 

Oferta firmy EngineArch została odrzucona z przyczyn formalnych. Z dwóch pozostałych najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Nexio Management, która zdobyła największą liczbę punktów.

 

< powrót