/ Aktualności / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 3

Dotyczy: postępowanie zakupowe na wyposażenie stanowisk serwisowych do obsługi nowego systemu PIRIOS Service Desk, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 3 z dn. 24.03.2015 r. realizowanym w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013.

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu: Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji PIRIOS Service Desk.

Informujemy, że Komisja Konkursowa zakończyła prace nad oceną ofert złożonych do zapytania ofertowego nr 3 z dn. 24.03.2015.

W postępowaniu ofertowym udział wzięły 2 firmy:

  • ENTEREO Mateusz Pawlikowski
  • Notebooki Dariusz Kuźniewski

Wybrana została oferta firmy Notebooki Dariusz Kuźniewski, która otrzymała największą ilość punktów.

 

 

 

< powrót
baner