/ Aktualności / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 4 na dostawę sprzętu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 4 na dostawę sprzętu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 4 na dostawę sprzętu

Dotyczy zapytania ofertowego nr 4 na zakup sprzętu w związku realizacji projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013.

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu: Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji PIRIOS Service Desk.

Informujemy, że Komisja Konkursowa zakończyła prace nad oceną ofert złożonych do zapytania ofertowego nr 4 z dn. 24.04.2015. W postępowaniu ofertowym udział wzięły 4 firmy, z czego jedna firma została odrzucona z przyczyn formalnych.

Z trzech pozostałych najkorzystniejsza okazała się oferta firmy „Notebooki” Dariusz Kuźniewski, która zdobyła największą liczbę punktów.

 

 

< powrót
baner