/ Aktualności / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 5

Dotyczy zapytania ofertowego nr 5 na świadczenie usług marketingowych w związku z realizacją projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013.

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu: Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji PIRIOS Service Desk.

Informujemy, że Komisja Konkursowa zakończyła prace nad oceną ofert złożonych do zapytania ofertowego nr 5 z dn. 20.07.2015 na świadczenie usług marketingowych w ramach realizowanego projektu .

W postępowaniu ofertowym udział wzięły 2 firmy:

  • Medicap SA
  • Tixon Technology Sp. z o.o.

Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Tixon Technology Sp. z o.o., która zdobyła największą liczbę punktów.

< powrót
baner