/ Aktualności / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 6

w ramach realizacji projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu: Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji PIRIOS Service Desk.

Informujemy, że Komisja Konkursowa zakończyła prace nad oceną ofert złożonych do zapytania ofertowego nr 6 z dn. 23.07.2015 na zaprojektowanie, wykonanie profesjonalnej adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na serwerownie i wyposażenie serwerowni w szereg urządzeń aktywnych o wysokiej niezawodności, które zostaną tak dobrane, aby zapewnić najwyższy poziom dostępności do systemu PIRIOS Service Desk. Zadaniem serwerowni będzie zapewnienie ciągłości pracy wszystkich systemów  i zapewnienie bezawaryjnej pracy procesów związanych z usługami serwisowymi B2B świadczonymi przez PIRIOS S.A.

W postępowaniu ofertowym udział wzięły 3 firmy:

  • Sequence Sp. z o.o.,
  • Talex SA 
  • Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA.  

Na wykonawcę usługi została wybrana Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA.

< powrót
baner