/ Aktualności / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych oferty – zapytanie ofertowe nr 7

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych oferty – zapytanie ofertowe nr 7

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych oferty – zapytanie ofertowe nr 7

w ramach Programu Operacyjnego INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013

 

 

 

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu: Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji PIRIOS Service Desk.

Informujemy, że Komisja Konkursowa zakończyła prace nad oceną ofert złożonych do zapytania ofertowego nr 7 z dn. 07.08.2015 na dostawę systemów ServiceDesk firm IBM, HP, BMC na potrzeby stworzenia środowiska deweloperskiego.

W postępowaniu ofertowym złożone zostały następujące oferty:

  • CompFort Meridian Polska Sp. z o.o. – oferta na licencje BMC

  • DECSOFT S.A. – oferta na licencje IBM

Nie wpłynęła żadna oferta na licencje HP.

Komisja zdecydowała o wyborze ww. oferentów jako dostawców systemu IBM oraz BMC.

< powrót