/ Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 6

2015-08-13

w ramach realizacji projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013

Zapytanie ofertowe nr 7 na dostawę licencji

Zapytanie ofertowe nr 7 na dostawę licencji

2015-08-07

w związku z realizacją projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B  Tytuł projektu:„Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji Pirios Service Desk” zapraszamy do składania ofert na dostawę systemów ServiceDesk firm IBM, HP, BMC na potrzeby stworzenia środowiska deweloperskiego. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 5

2015-08-04

Dotyczy zapytania ofertowego nr 5 na świadczenie usług marketingowych w związku z realizacją projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013.

Odpowiedzi na pytania oferentów do zapytania ofertowego nr 5

Odpowiedzi na pytania oferentów do zapytania ofertowego nr 5

2015-07-25

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania oferentów do zapytania nr 5 Świadczenie Usługi Marketingowej przeprowadzanego w związku z realizacją projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B  Tytuł projektu:„Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji Pirios Service Desk”.

Zapytanie ofertowe nr 6 na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe nr 6 na wykonanie usługi

2015-07-23

W związku z realizacją projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Tytuł projektu:„Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji Pirios Service Desk” zapraszamy do składania ofert na: zaprojektowanie, wykonanie profesjonalnej adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na serwerownie i wyposażenie serwerowni w szereg urządzeń aktywnych o wysokiej niezawodności, które zostaną tak dobrane, aby zapewnić najwyższy poziom dostępności do systemu PIRIOS Service Desk.

Zapytanie ofertowe nr 5 – Świadczenie Usług Marketingowych

Zapytanie ofertowe nr 5 – Świadczenie Usług Marketingowych

2015-07-20

W związku z realizacją projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B  Tytuł projektu:„Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji Pirios Service Desk” zapraszamy do składania ofert na: Świadczenie usług marketingowych w ramach projektu „Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji Pirios Service Desk”.

baner