/ Aktualności

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 6 na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe nr 6 na wykonanie usługi

2015-07-23

W związku z realizacją projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Tytuł projektu:„Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji Pirios Service Desk” zapraszamy do składania ofert na: zaprojektowanie, wykonanie profesjonalnej adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na serwerownie i wyposażenie serwerowni w szereg urządzeń aktywnych o wysokiej niezawodności, które zostaną tak dobrane, aby zapewnić najwyższy poziom dostępności do systemu PIRIOS Service Desk.

Zapytanie ofertowe nr 5 – Świadczenie Usług Marketingowych

Zapytanie ofertowe nr 5 – Świadczenie Usług Marketingowych

2015-07-20

W związku z realizacją projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B  Tytuł projektu:„Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji Pirios Service Desk” zapraszamy do składania ofert na: Świadczenie usług marketingowych w ramach projektu „Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji Pirios Service Desk”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 4 na dostawę sprzętu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 4 na dostawę sprzętu

2015-04-30

Dotyczy zapytania ofertowego nr 4 na zakup sprzętu w związku realizacji projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013.

Dot. zapytania ofertowego nr 4 na zakup sprzętu

Dot. zapytania ofertowego nr 4 na zakup sprzętu

2015-04-28

W ramach realizacji projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 3

2015-04-09

Dotyczy: postępowanie zakupowe na wyposażenie stanowisk serwisowych do obsługi nowego systemu PIRIOS Service Desk, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 3 z dn. 24.03.2015 r. realizowanym w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013.

Dotyczy zapytanie ofertowe nr 3 na dostawę sprzętu – przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy zapytanie ofertowe nr 3 na dostawę sprzętu – przedłużenie terminu składania ofert

2015-03-31

Informujemy, że termin składania ofert na zapytanie ofertowe  nr 3 na dostawę sprzętu w związku z realizacją projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 został wydłużony w związku z brakiem ofert do końca dnia 1 kwietnia 2015 r.

baner