/ Aktualności

Aktualności

Dot. zapytania ofertowego nr 4 na zakup sprzętu

Dot. zapytania ofertowego nr 4 na zakup sprzętu

2015-04-28

W ramach realizacji projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr 3

2015-04-09

Dotyczy: postępowanie zakupowe na wyposażenie stanowisk serwisowych do obsługi nowego systemu PIRIOS Service Desk, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 3 z dn. 24.03.2015 r. realizowanym w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013.

Dotyczy zapytanie ofertowe nr 3 na dostawę sprzętu – przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy zapytanie ofertowe nr 3 na dostawę sprzętu – przedłużenie terminu składania ofert

2015-03-31

Informujemy, że termin składania ofert na zapytanie ofertowe  nr 3 na dostawę sprzętu w związku z realizacją projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 został wydłużony w związku z brakiem ofert do końca dnia 1 kwietnia 2015 r.

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3 na dostawę sprzętu

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3 na dostawę sprzętu

2015-03-26

W związku z zapytaniami oferentów, biorąc pod uwagę dynamikę zmian poziomu cen sprzętu komputerowego, zmieniony został par agraf 4 pkt 4 zapytania ofertowego nr 3 na dostawę sprzętu. Obecnie brzmi on następująco: „Oferta powinna być ważna przez okres minimum 14 dni od daty jej złożenia”.      

Zapytanie ofertowe nr 3 na dostarczenie sprzętu

Zapytanie ofertowe nr 3 na dostarczenie sprzętu

2015-03-24

­­­Zapytanie ofertowe nr 3 w związku z realizacją projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015-02-23

Dotyczy: postępowania zakupowego pt. „Zaprojektowanie, wytworzenie oraz wdrożenie systemu PIRIOS Serivice Desk”, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2 z dn. 3.02.2015 r. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013