/ Aktualności

Aktualności

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3 na dostawę sprzętu

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3 na dostawę sprzętu

2015-03-26

W związku z zapytaniami oferentów, biorąc pod uwagę dynamikę zmian poziomu cen sprzętu komputerowego, zmieniony został par agraf 4 pkt 4 zapytania ofertowego nr 3 na dostawę sprzętu. Obecnie brzmi on następująco: „Oferta powinna być ważna przez okres minimum 14 dni od daty jej złożenia”.      

Zapytanie ofertowe nr 3 na dostarczenie sprzętu

Zapytanie ofertowe nr 3 na dostarczenie sprzętu

2015-03-24

­­­Zapytanie ofertowe nr 3 w związku z realizacją projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015-02-23

Dotyczy: postępowania zakupowego pt. „Zaprojektowanie, wytworzenie oraz wdrożenie systemu PIRIOS Serivice Desk”, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2 z dn. 3.02.2015 r. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013

Zapytanie ofertowe nr 2 na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe nr 2 na wykonanie usługi

2015-02-03

Zamawiający - PIRIOS Spółka Akcyjna, adres siedziby: 30-607 Kraków, ul. Kołodziejska 18A

Informacja o unieważnieniu konkursu ofert

Informacja o unieważnieniu konkursu ofert

2015-01-28

Dotyczy realizacji projektu w ramach: „PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013.

Zmiana w treści zapytania ofertowego

Zmiana w treści zapytania ofertowego

2015-01-20

Informujemy, że do zapytania ofertowego z dnia 23 grudnia 2014, z późniejszym przedłużeniem terminu składania ofert do dnia 23 stycznia 2015, wkradł się błąd. Od Oferentów oczekujemy min. 2 zrealizowanych projektów, każdy o wartości co najmniej 500 000 pln brutto. Zmianie uległ też punkt 3 załącznika.

baner