/ Działania 6.1 POIG

Działania 6.1 POIG

Firma PIRIOS S.A. realizuje projekt w ramach Działania 6.1 „Paszport do Eksportu”
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

 

Projekt numer: POIG.06.01.00-12-114/12-00

Nazwa projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w PIRIOS S.A.

Okres realizacji: 1.01.2013 r. – 31.12.2014 r.

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji nt. realizowanego projektu:

Karolina Kula

karolina.kula@pirios.com

tel. +48 661 557 726