/ Działania 8.2 POIG

Działania 8.2 POIG

Firma PIRIOS S.A. realizuje projekt w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Nazwa projektu: Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji Pirios Service Desk.

Nazwa Beneficjenta: Pirios Spółka Akcyjna

Okres realizacji: 1.07.2014 r. – 31.10.2015 r.

 

Projekt dotyczy stworzenia nowych rozwiązań informatycznych prowadzących do automatyzacji obsługi serwisowej wdrażanych przez spółkę rozwiązań telekomunikacyjnych – infolinii, w tym alarmowych. Na rozwiązania informatyczne składają się budowa nowej serwerowni oraz stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Centrum Serwisowego spółki pod nazwą Pirios Service Desk.

Całość wdrożenia ma doprowadzić do optymalizacji i automatyzacji wielu obszarów związanych z obsługa serwisową klientów, w tym dzięki zastosowaniu elektronicznej wymiany danych pomiędzy serwisowanymi u klientów aplikacjami i urządzeniami, a nowym systemem serwisowym. Ma to doprowadzić nie tylko do umocnienia współpracy z obecnymi klientami, ale też do pozyskania kolejnych stałych partnerów do współpracy – spółka zamierza w wyniku realizacji projektu wejść na rynki międzynarodowe.

Rozwiązania zaplanowane w projekcie zautomatyzują następujące procesy biznesowe zachodzące pomiędzy spółką a jej partnerami:

  • Proces obsługi serwisowej obejmujący wszystkie procedury stosowane w związku z utrzymaniem serwisowanych aplikacji klienckich.
  • Proces raportowania i analiz obejmujący rozbudowane procedury związane z gromadzeniem danych, przetwarzaniem ich, analizą i raportowaniem do klienta.

Efektem projektu będzie też wprowadzenie do oferty spółki dwóch e-usług świadczonych w modelu SaaS, a obejmujących zaawansowaną usługę zapewniającą ponadprzeciętną dostępność systemów klientów oraz analizy i raportowanie obszarów wykraczających poza obsługę serwisową.

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji nt. realizowanego projektu:

Paulina Hnat-Trojan

paulina.hnat@pirios.com

tel. +48 669  336  371, 12 341 68 40