/ Produkty / Contactis Emergency / Opis produktu

Opis produktu

Contactis Emergency to specjalizowany system w pełni gwarantujący dostępność infolinii dedykowanej do obsługi masowej liczby zgłoszeń alarmowych i sytuacji kryzysowych z zagrożeniem życia, niezależnie od wybranego kanału komunikacji.

Moduły rozwiązania

Messaging Studio

Kreator komunikatów przypisuje szablon komunikatu do obszaru objętego awarią masową wraz z informacją o planowanym terminie jej usunięcia. Dzięki temu każda osoba, natychmiast po połączeniu, otrzymuje precyzyjny komunikat z informacją o awariach występujących na obszarze, z którego dzwoni.

Contactis Automation

W przypadku dużego natłoku połączeń przychodzących, który mógłby skutkować ograniczeniem dostępności konsultantów infolinii,  dla osób dzwoniących z obszaru objętym awarią masową aktywowany jest proces przyjmowania zgłoszeń w trybie automatycznym, realizowanym przez CVA (Contactis Voice Agent). Dotychczasowe wdrożenia pokazują, że nawet do 75% zgłoszeń jest rejestrowana automatycznie dzięki realizowanemu przez CVA dialogowi z Klientem.

Publisher

Umożliwia prezentowanie komunikatów na stronie WWW, serwisach społecznościowych (np. Facebook, Google+), innych portalach (np. wiadomości24.pl), a także w systemach typu e-BOK.

Incident Register

Moduł, którego zadaniem jest szybkie i precyzyjne przyjęcie zgłoszenia.

Dispach & Tracking System

Moduł, którego zadaniem jest dystrybucja zgłoszeń do właściwych służb oraz zarządzanie statusem realizacji. Wbudowana funkcjonalność analizy on-line aktualnych zdarzeń masowych optymalizuje generowanie zleceń realizacyjnych poprzez grupowanie zgłoszeń.

Location Services

Moduł wizualizacyjny wykorzystujący mapę jako interfejs do zarządzania zgłoszeniami. Dzięki prezentacji na mapie wszystkich kluczowych informacji (aktywne zgłoszenia, uszkodzona infrastruktura, obszary objęte awarią/zagrożeniem, aktualna lokalizacja służb mobilnych), dyspozytor błyskawicznie przydziela wykonanie zadania najbliższej, względem zdarzenia, jednostce terenowej.

Mobile Client

Pozwala na przydzielanie zgłoszeń jednostkom pracującym w terenie i ich obsługę za pomocą tabletów lub smartphonów. Dzięki temu służby terenowe dysponują tym samym zakresem informacji o zdarzeniu, co centra dyspozytorskie.

Informer

Zapewnia automatyczną realizację kampanii informacyjnych o działaniach planowych oraz bieżących awariach lub zagrożeniach. Zdefiniowani odbiorcy (np. Centra Zarządzania Kryzysowego, jednostki użyteczności publicznej, kluczowi klienci) są odpowiednio wcześniej informowani o istotnych z ich punktu widzenia incydentach.   

Client Directory

Moduł kartoteki klienta, który umożliwia zbudowanie rejestru kontaktów odbiorców i ich powiązanie z topologią infrastruktury.

Alerts

Zintegrowane z modułem Ticketing system  narzędzie powiadamiania użytkowników o przydzieleniu im zgłoszeń do realizacji lub alarmowaniu o nagłych zdarzeniach wymagających natychmiastowej reakcji (np. zarejestrowanie zgłoszenia związanego z zagrożeniem życia).

Reporting & Monitoring

System udostępnia zestaw narzędzi, które umożliwiają organizację i prezentację danych w trzech postaciach: predefiniowanych raportów statycznych, kreatora raportów oraz statystyk online  (Dashboard). Dodatkowo systemem udostępnia moduł odpowiedzialny, który integruje  dane pochodzące ze wszystkich modułów Contactis Emergency prezentując je na dużych ekranach czy tablicach świetlnych (WallBoard).

Dlaczego my?

  • Realizując projekty dla największych polskich firm i instytucji publicznych, zdobyliśmy unikalną wiedzę i doświadczenie. Umożliwiły nam one opracowanie wysokiej jakości autorskich rozwiązań teleinformatycznych, rozwijanych zgodnie z metodyką SCRUM.

Wysoka jakość usług serwisowych

Zastosowanie systemu Contactis Service Desk wraz ze zdalnym automatycznym monitoringiem funkcjonowania aplikacji Klienta zapewnia sprawną obsługę zgłoszeń i bieżące, proaktywne wsparcie. To  gwarantuje wysoką jakość dostarczanych produktów. Zapewnia także szybkie i pełne dostosowanie się do indywidualnych oczekiwań Klienta oraz kompleksowe wsparcie  - 24h na dobę - każdego dnia i na każdym etapie współpracy.

baner