/ Produkty / Contactis Automation / Opis produktu

Opis produktu

Nowa era w inteligentnej komunikacji z Klientem!

Contactis Automation - system wspierający teleinformatyczną obsługę Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem systemów infolinii i Contact Center. Doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie można automatyzować dialog z Klientem. W prostej formie system składa się z modułu IVR (ang. Interactive Voice Response), wzbogaconego o narzędzia syntezy mowy TTS (ang. Text to Speech). Można również - z jego wykorzystaniem - tworzyć zaawansowane rozwiązania wspierające obsługę Klienta.

Moduły rozwiązania

Contactis Voice Agent

Stosowany najczęściej w przypadkach, gdy liczba klientów dzwoniących na infolinię jest wyjątkowo duża i wskutek tego liczba dostępnych w danej chwili stanowisk Contact Center okazuje się niewystarczająca, gdy poszukiwane są sposoby na optymalizację kosztową lub gdy krytyczne staje się przyspieszenie procesu obsługi Klienta. Moduł Contactis Voice Agent dzięki technologii ASR (ang. Automatic Speech Recognition) i zastosowaniu silnika NLP (ang. Natural Language Procesing) potrafi poprowadzić z osobą dzwoniącą dialog i na jego podstawie przygotować np. predefiniowane zgłoszenie dla konsultanta. 

Contactis Voice Pass

Technologia umożliwiająca biometryczną weryfikacje osoby dzwoniącej i jej autoryzację za pomocą analizy głosu rozmówcy. Taki sposób jest szybszy i zdecydowanie bardziej bezpieczny niż dotychczas stosowane metody (pytania weryfikacyjne lub wprowadzenie PIN’u przy użyciu klawiszy telefonu). 

baner