/ Produkty / Contactis D-Desk / Opis produktu

Opis produktu

Contactis D-Desk jako platforma dyspozytorska jest systemem w pełni autonomicznym i kompletnym. Może także stanowić produkt komplementarny do pozostałych rozwiązań oferowanych przez Pirios S.A., doskonale się z nimi integrując. Dotyczy to przede wszystkim wydajnej i niezawodnej platformy telekomunikacyjnej PeakOne (obsługującej do 5000 tysięcy jednoczesnych połączeń) oraz Contactis Emergency – dedykowanej platformy do obsługi infolinii alarmowych 112 i 99x oraz automatycznego systemu powiadamiania eCall. W takim zestawieniu stanowi referencyjne, unikalne i kompleksowe rozwiązanie dedykowane dla wsparcia obsługi procesów z obszaru Emergency.

Moduły rozwiązania

Dispatcher Console

Najważniejszy moduł systemu. To on decyduje o organizacji i ergonomii ekranu użytkownika i udostępnia funkcjonalności, które są kluczowe z punktu widzenia pracy dyspozytora. Dedykowane książki kontaktów, prezentowane w postaci list lub przycisków. Szybki dostęp  do numerów alarmowych.  Wizualizacja i obsługa kolejek (telefonicznych, radiowych), Zestawienie połączeń i zarządzanie nimi (w tym konferencji).

Event & Recorder Register

Moduł zgłoszeń umożliwia dla każdego połączenia/rozmowy utworzenie zgłoszenia - od najprostszej formy notatki po formularz z zawansowaną logiką (wykorzystanie słowników, scenariusza rozmowy, integracja z systemami dziedzinowymi).  Wszystkie rozmowy prowadzone z wykorzystaniem konsoli są nagrywane i archiwizowane.  Użytkownik o odpowiednich uprawnieniach może w każdej chwili sięgnąć do archiwalnego połączenia (odszukać je wg atrybutów numeru, czasu, medium) i odsłuchać rozmowę.  Jeżeli jest taka potrzeba, nagranie można pobrać i przesłać do analizy.  System umożliwia nawiązanie połączenia z wybranym numerem bezpośrednio z poziomu archiwum.

Contactis Automation

System oferuje trzy mechanizmy dystrybucji informacji: za pomocą drzewa IVR (ang. Interactive Voice Response), SMS’ów oraz komunikatów wewnętrznych. Zaimplementowany IVR, system automatycznie odtwarzający zapowiedzi głosowe, kieruje i dystrybuuje połączenia na wskazane konsole dyspozytorskie.   Rozwiązanie wspierane jest aktywnie przez technologie syntezy mowy (TTS  ang. Text To Speach) i rozpoznawania mowy (ASR ang. Automatic Speech Recognition). Dynamiczne komunikaty w drzewach IVR (informacje o awariach, dostępności służb, etc.) mogą być zarządzane z poziomu konsoli przez dyspozytora. Możliwość tworzenia dynamicznych komunikatów IVR pozwala obniżyć natężenie ruchu połączeń kierowanych bezpośrednio do dyspozytora.

GIS integration

Moduł prezentacji danych lokalizacyjnych wykorzystujący mapę jako interfejs do zarządzania połączeniami z mobilnymi środkami łączności. Dzięki prezentacji na mapie użytkowników mobilnych, dyspozytor błyskawicznie przydziela wykonanie zadania najbliższej, względem zdarzenia, jednostce terenowej.

Conferencing & Instant Messaging

Moduł zarządzający  obsługą  połączeń w trybie konferencyjnym. Dzięki niemu dyspozytor w trakcie prowadzonej rozmowy może dołączać do niej niezbędnych specjalistów i służby. System wspiera konferencje głosowe i video. Śledzenie na bieżąco statusu zalogowanych użytkowników, niegraniczona ilość uczestników, zestawiane konferencji  zaplanowanych i adhoc, zarzadzanie użytkownikami (dołączanie, zawieszanie, odbieranie głosu) to podstawowe cechy rozwiązania.

Online Reporting

To środowisko, w którym osoby zarządzające systemem mogą śledzić i analizować pracę osób które pracują przy pomocy konsoli. Bieżące monitorowanie (specjalizowany pulpit) kanałów komunikacji oraz raporty w czasie rzeczywistym pozwala użytkownikom/dyspozytorom na bardziej efektywne podejmowanie decyzji w oparciu o wgląd w stan systemu z pozycji centrum zarządzania.

Funcjonalności

Dispatcher Console

 • Obsługa połączeń telefonicznych i radiowych w jednej kolejce;
 • Wspólna kolejka połączeń, niezależna od kanału komunikacyjnego (telefon czy radio);
 • Możliwość budowania indywidualnych strategii prezentacji dla połączeń;
 • Kontakty prezentowane w postaci przycisków lub list;
 • Nadawanie indywidualnych cech kontaktom poprzez opisy i przypisywanie kolorów;
 • Tworzenie kontaktów grupowych (do jednego kontaktu przypisanych jest wiele kontaktów);
 • Obsługa połączeń: zestawianie, odbieranie, zawieszanie, transfer.

Contactis Automation  

 • Tworzenie komunikatów IVR przez dyspozytora z poziomu podstawowego ekranu pracy;
 • Tworzenie komunikatów IVR z wykorzystaniem technologii syntezy mowy lub  zdefiniowanych promptów w formie plików dźwiękowych;
 • Tworzenie komunikatów SMS (w tym w oparciu o szablony) i ich dystrybucja;
 • Tworzenie komunikatów i poleceń dla służb dyspozytorskich;
 • Aktywacja i dezaktywacja komunikatów w oparciu o konfigurowalne parametry czasowe.

Event & Recorder Register 

 • Możliwość ewidencji zgłoszeń;
 • Kategoryzowanie zgłoszeń;
 • Możliwość indywidualizowania formularzy do rejestracji zgłoszeń;
 • Nagrywanie rozmów indywidualnych i konferencyjnych;
 • Odsłuch nagrań z poziomu konsoli;
 • Ewidencja wszystkich połączeń wychodzących i przychodzących;
 • Ewidencja połączeń wg kryteriów moje/wszystkie;
 • Możliwość opisania połączenia/nagrania zestawem atrybutów: data, czas, kierunek, medium, numer/kontakt, dyspozytor;
 • Archiwum komunikatów SMS.

GIS integration

 • Lokalizacja połączeń na mapie;
 • Możliwość nawiązywania połączeń z poziomu mapy oraz wysyłania komunikatów metodą drag&drop;
 • Wizualizacja wszystkich użytkowników na mapie wraz z ich statusem;
 • Możliwość integracji z istniejącym system GIS klienta lub wdrożenia własnego systemu map.

Conferencing & Instant Messaging

 • Zestawienie konferencji planowanych i ad hoc;
 • Zestawianie konferencji za pomocą jednego przycisku;
 • Obsługa kalendarza konferencji;
 • Możliwość zestawiania konferencji poza modułem Dispatcher Console;
 • Nieograniczona liczba użytkowników pojedynczej konferencji;
 • Dynamiczna obsługa: dołączanie, wyłączanie, zawieszanie, odbieranie głosu uczestnikom.

Online Reporting

 • Dedykowane raporty i statystki analizujące ruch połączeń oraz rejestracje zgłoszeń;
 • Monitorowanie systemu w czasie rzeczywistym i podgląd szczegółowych danych;
 • Przekrojowe raporty historyczne w oparciu o kreator raportów;
 • Alarmy i notyfikacje uruchamiane w momencie zaistnienia wcześniej zdefiniowanych warunków;
 • Wyszukiwanie danych, w tym nagrań i SMS-ów w oparciu o zadane szczegółowe kryteria;
 • Wykonanie raportów w czasie rzeczywistym;
 • Mechanizm wykonania raportów w postaci graficznej;
 • Możliwość zapisywania/exportu raportów do formatów MS Office, PDF, HTML;
 • Tworzenie wzorców zapytań dla raportów w celu ich późniejszego wykorzystania;
 • Zarządzanie poziomem dostępu do raportów;
 • Generator zapytań SQL, dla raportów niestandardowych.
baner