/ Produkty / PeakOne / Opis produktu

Opis produktu

PeakOne Enterprise IP PBX to platforma teleinformatyczna, integrująca wiele kanałów komunikacji, takich jak: telefonia analogowa, ISDN, VoIP, GSM, czy systemy radiowe. Łączy w sobie funkcje nowoczesnej centrali telefonicznej i serwera aplikacyjnego wykorzystując istniejące już w firmie okablowanie strukturalne. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie kompleksowej łączności audio i wideo przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów telekomunikacyjnych Klienta.

Moduły rozwiązania

Call Manager

Moduł odpowiada za zarządzanie wszystkim połączeniami realizowanymi przez system w taki sposób, aby próba nawiązania przez Klienta kontaktu z Twoją firmą zawsze zakończona była sukcesem. Możliwości sytemu zapewniają sprawne zarządzanie połączeniami i – w zależności od natężenia ruchu przychodzącego lub wychodzącego – elastyczne przekierowywanie Klienta na linie mniej obciążone,  a w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba, na telefon komórkowy pracownika.

Dopełnieniem modułu jest system automatycznych zapowiedzi IVR, dzięki któremu Klient może odsłuchać stosowne do sytuacji komunikaty i za pomocą klawiatury telefonu lub własnego głosu dokonać wyboru poszczególnych opcji.

Zarządzanie połączeniami obejmuje również możliwość dowolnego przypisania konta Klienta do danego typu linii wewnętrznej, mając na uwadze optymalizację kosztów połączeń. Jest to możliwe dzięki systemom LCR (ang. least-cost routing) oraz ARS (ang. automatic route selection).

Contact Manager

Rozwiązanie oferuje możliwość tworzenia indywidualnych książek adresowych, zarządzanych bezpośrednio przez użytkownika oraz rozbudowanych baz kontaktów administrowanych centralnie. Możliwość przypisania kilku numerów i kanałów komunikacji do każdego kontaktu pozwala na wybranie najbardziej optymalnego połączenia w zależności od zaistniałej sytuacji. System wspiera mechanizm dedykowanych komunikatów dla numeru, informujących o dodatkowych zdarzeniach związanych z obsługą danego kontaktu. System wspiera także możliwość integracji z korporacyjnymi książkami telefonicznymi.

Voice Mail

Poczta PeakOne Enterprise to komfort odbierania nagranych na niej wiadomości za pomocą e-maila, dowolnego aparatu telefonicznego lub poprzez stronę WWW. Innowacyjna funkcjonalność poczty głosowej serwera PeakOne Enterprise polega na komforcie odbierania nagranych na niej informacji poprzez e-mail. Dzięki temu informacje o dzwoniącym, czasie połączenia i długości nagranej wiadomości oraz załącznik z nagraniem znajdą się w skrzynce poczty elektronicznej. Dzięki funkcji TTS (Text To Speech) można odsłuchać treść e-maila. Rozwiązanie integruje wszystkie te rodzaje wiadomości i umożliwia przetwarzanie ich w jednolity sposób.

Poczta głosowa PeakOne Enterprise jest łatwa w konfiguracji – w prosty sposób można definiować sposób przekazywania połączeń w sytuacjach uniemożliwiających odebranie telefonu. Dzięki jej kompatybilności z kalendarzem i systemem IVR, w razie urlopu czy delegacji system wygeneruje automatycznie nagrany wcześniej komunikat o nieobecności lub przekaże dzwoniącemu inną zdefiniowaną informację.

Call Recorder

Rozmowy z linii analogowych, cyfrowych oraz IP nagrywane są w formatach wave i mp3. Sterowanie ich rejestracją jest bardzo wygodne dzięki przeglądarce WWW z przejrzystym, intuicyjnym i bezpiecznym w obsłudze interfejsem graficznym. Rejestrator umożliwia wyszukiwanie nagrań z dowolnego komputera w lokalnej sieci TCP/ IP, za pomocą zwykłej przeglądarki WWW, według kryteriów daty, czasu lub numeru kanału.

Rejestrator rozmów pozwala również na nagranie informacji dla Klienta i odtworzenie jej za pomocą technologii IVR.

Billing

Szacuje się, że około 40-50% połączeń w firmie niekontrolującej billingów to rozmowy prywatne lub takie, których można by uniknąć, a które blokują linie i generują dodatkowe koszty. Moduł billingów PeakOne Enterprise umożliwia rozpoznawanie prywatnych numerów, pod które dzwoni pracownik i rejestrowanie ich na jego koncie. Pozwala na ustalenie limitu kosztów rozmów oraz informuje o zbliżaniu się do jego granicy. Moduł ułatwia także analizę wykorzystywania przez pracowników czasu pracy, jest również narzędziem handlowym, pozwalającym ocenić częstotliwość kontaktów z Klientem. Rozwiązanie łatwo integruje się z innymi systemami raportującymi w firmie. Billingi PeakOne Enterprise ułatwiają analizę połączeń, pozwalając na lepszy dobór taryf operatorów oraz analizę obciążenia łączy telekomunikacyjnych w godzinach szczytu, co umożliwia podjęcie działań optymalizujących to obciążenie. PeakOne Enterprise wspomaga też rozliczenia działów z ich budżetów na telekomunikację.

Reports

Funkcja statystyk i raportów ułatwia przygotowanie bieżących zestawień danych dotyczących ruchu telekomunikacyjnego a moduł graficzny pozwala na ich zwizualizowanie. System statystyk i raportów PeakOne Enterprise umożliwia przygotowanie nawet najbardziej skomplikowanych zestawień, niezbędnych dla działań, których celem ma być optymalizacja kosztów w firmie. Statystyki obciążeń poszczególnych linii abonenckich ułatwiają analizę wykorzystywania czasu pracy przez pracowników. Analiza czasu przeprowadzanych rozmów pozwala na wyeliminowanie nieskutecznych bądź zbędnych połączeń. Wyspecjalizowane statystyki systemowe pomagają określić poziom niezawodności urządzeń i ich odporność na przeciążenia.

System Administration

Dostęp do funkcji administracyjnych realizowany jest poprzez przeglądarkę WWW za pośrednictwem szyfrowanych sesji https. System zarządzania pozwala na zdefiniowanie listy kont abonenckich z ich numerami wewnętrznymi, adresem e-mail, przynależnością do komórek organizacyjnych oraz grup, kategoriami uprawnień, klasami usług. Moduł pozwala kontrolować pracę systemu poprzez logi oraz wyświetlane komunikaty o stanach i błędach. System haseł zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do oprogramowania oraz bazy danych konfiguracyjnych serwera.

Session Border Controler

Moduł na styku platformy telekomunikacyjnej klienta i dostawcy usługi VOiP, który analizuje sygnalizację SIP pod kątem zgodności ze standardem SIP  i możliwymi próbami ataku. Jego główne zadania to: wykrywanie i zapobieganie atakom denial-of-service attack (DoS) i distributed DoS (DDoS) oraz próbom zgadnięcia hasła metodą brute force. Umożliwia także dodawanie  białych i czarnych list dla ruchu IP z poszczególnych podsieci. Zabezpiecza przed spreparowanymi nieprawidłowymi komunikatami SIP. Umożliwia również szyfrowanie komunikacji i rozmów z wykorzystaniem protokołów TLS i SRTP. Z poziomu wbudowanego panelu administracyjnego umożliwia intuicyjne i proste konfigurowanie polityk bezpieczeństwa systemu.

baner