/ Polityka prywatności / Polityka prywatności - Facebook fanpage

Polityka prywatności - Facebook fanpage

Polityka prywatności fanpage-u firmy PIRIOS S. A.  na portalu FACEBOOK

            Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Aby lepiej chronić Twoje dane w niniejszym dokumencie postaraliśmy się zawrzeć wszystkie informacje, których wymaga RODO.

I. Niniejsza polityka prywatności dotyczy komunikacji przy pomocy kanału wiadomości Facebook  Messenger dla fanpage’u firmy PIRIOS S.A. na portalu społecznościowym Facebook.

II. W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych przez Facebook zapoznaj się z polityką prywatności (Polityka prywatności Facebooka).

III. Administratorem Twoich danych osobowych  jest PIRIOS S. A.  z siedzibą przy ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków

IV. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Administratorem:

a) korespondencyjnie na adres siedziby:  ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków

b) przy pomocy poczty e-mail na adres: info@pirios.com .

V. W celu umożliwienia kontaktu użytkowników portalu Facebook z Administratorem przy pomocy komunikatora Facebook Messenger administrator przetwarza dane osobowe takie jak identyfikator użytkownika na portalu Facebook (zazwyczaj imię i nazwisko) oraz treść korespondencji (wiadomości).

VI. Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora oraz użytkowników w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami Facebook a firmą PIRIOS S. A., przy czym przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.

VII. Treść korespondencji (wiadomości) są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji sprawy użytkownika, a po zakończeniu przez czas niezbędny do ochrony przed roszczeniami oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń wobec Administratora. Następnie są one niezwłocznie usuwane z systemu Administratora.

VIII. Administrator może przekazywać  dane  osobowe  niżej wymienionym kategoriom podmiotów:

•        firmom świadczącym usługi projektowania i testowania aplikacji,

•        firmom  prawniczym  w  przypadku  doradztwa  prawnego  i  reprezentowania  interesu  Administratora w czasie ewentualnego procesu

•        podmiotom i organom publicznym upoważnionym do udostępniania im danych na postawie przepisów prawa.

IX. Posiadasz prawo do zmiany przetwarzanych danych a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu powinieneś  skontaktować się z Administratorem.

X. Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych poza obszar EOG.

XI. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się poprzez e-mail pod adresem: iod@ciupka.eu

XII. Posiadasz  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

baner