/ Projekty EU

Projekty EU

Działanie 1.1.1 NCBR

Pirios S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Opracowanie wysokowydajnej platformy cyfrowej samo uczących się mechanizmów inteligentnej analizy i predykcji stanu do efektywnej współpracy uczestników zdecentralizowanego rynku wytwarzania energii odnawialnej (OZE)”

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania informatycznego, w postaci wysokowydajnej platformy cyfrowej samo uczących się mechanizmów inteligentnej analizy i predykcji stanu do efektywnej współpracy uczestników zdecentralizowanego rynku wytwarzania energii odnawialnej (OZE).

Efektem projektu będzie opracowanie wysokowydajnej platformy cyfrowej samouczących się mechanizmów współpracy uczestników zdecentralizowanego rynku wytwarzania energii odnawialnej.

 

Wartość projektu: 3 941 196,64 zł

 

Wartość dofinansowania: 1 970 598,33 zł

 

Okres realizacji: 1.12.2021-30.11.2023

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2021 Szybka Ścieżka.

 

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Działanie 6.1 POIG

Firma PIRIOS S.A. realizuje projekt w ramach Działania 6.1 „Paszport do Eksportu”
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

 

Projekt numer: POIG.06.01.00-12-114/12-00

Nazwa projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w PIRIOS S.A.

Okres realizacji: 1.01.2013 r. – 31.12.2014 r.

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji nt. realizowanego projektu:

Karolina Kula

karolina.kula@pirios.com

tel. +48 661 557 726

 

Działanie 8.2 POIG

Firma PIRIOS S.A. realizuje projekt w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Nazwa projektu: Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji Pirios Service Desk.

Nazwa Beneficjenta: Pirios Spółka Akcyjna

Okres realizacji: 1.07.2014 r. – 31.10.2015 r.

 

Projekt dotyczy stworzenia nowych rozwiązań informatycznych prowadzących do automatyzacji obsługi serwisowej wdrażanych przez spółkę rozwiązań telekomunikacyjnych – infolinii, w tym alarmowych. Na rozwiązania informatyczne składają się budowa nowej serwerowni oraz stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Centrum Serwisowego spółki pod nazwą Pirios Service Desk.

Całość wdrożenia ma doprowadzić do optymalizacji i automatyzacji wielu obszarów związanych z obsługa serwisową klientów, w tym dzięki zastosowaniu elektronicznej wymiany danych pomiędzy serwisowanymi u klientów aplikacjami i urządzeniami, a nowym systemem serwisowym. Ma to doprowadzić nie tylko do umocnienia współpracy z obecnymi klientami, ale też do pozyskania kolejnych stałych partnerów do współpracy – spółka zamierza w wyniku realizacji projektu wejść na rynki międzynarodowe.

Rozwiązania zaplanowane w projekcie zautomatyzują następujące procesy biznesowe zachodzące pomiędzy spółką a jej partnerami:

  • Proces obsługi serwisowej obejmujący wszystkie procedury stosowane w związku z utrzymaniem serwisowanych aplikacji klienckich.
  • Proces raportowania i analiz obejmujący rozbudowane procedury związane z gromadzeniem danych, przetwarzaniem ich, analizą i raportowaniem do klienta.

Efektem projektu będzie też wprowadzenie do oferty spółki dwóch e-usług świadczonych w modelu SaaS, a obejmujących zaawansowaną usługę zapewniającą ponadprzeciętną dostępność systemów klientów oraz analizy i raportowanie obszarów wykraczających poza obsługę serwisową.

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji nt. realizowanego projektu:

Paulina Hnat-Trojan

paulina.hnat@pirios.com

tel. +48 669  336  371, 12 341 68 40

 

baner