/ Kariera / Sprawdź aktualne oferty pracy

Sprawdź aktualne oferty pracy

Delphi Developer

O projekcie:

Projekt dotyczy rozbudowy wielokanałowego, kompleksowego i wielokanałowego system wsparcia procesów obsługi klientów.


 Od kandydatów oczekujemy:

 • bardzo dobra umiejętność programowania w Delphi,
 • dobra znajomość relacyjnych baz danych,
 • doświadczenie w wersji z innymi dodatkami z API,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność,
 • umiejętność dzielenia się wiedzą i weryfikacji pracy innych członków Zespołu developerskiego,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiających rozumienie dokumentacji.

 

Mile widziane:

 • znajomość zagadnień złożoności obliczeniowej - optymalizacja wydajności,
 • znajomość narzędzi do pracy grupowej np. JIRA oraz SVN lub Git,
 • znajomość pakietu DevExpress i MSSQL,
 • znajomość technologii telekomunikacyjnych: VOIP, SIP, CTI.

 

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie - w zależności od doświadczenia i kompetencji,
 • możliwość rozwoju i realnego wpływu na zespół developerski,
 • udział w ciekawych projektach dla dużych i znanych Klientów,
 • do wyboru: umowa o pracę lub B2B,
 • elastyczne godziny pracy,
 • miejsce pracy: Kraków/zdalnie/hybrydowo,
 • prywatna opieka medyczna,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie karty MultiSport,
 • kuchnia z kawą, herbatą i owocami.
 • Miejsce pracy: Kraków/zdalnie/hybrydowo.
 • Prywatna opieka medyczna.
 • Ubezpieczenie na życie.
 • Dofinansowanie karty MultiSport.
 • Kuchnia z kawą, herbatą i owocami.

CV proszę przesyłać na adres: rekrutacja@pirios.com

W tytule maila proszę o podanie nazwy stanowiska, na które jest prowadzona rekrutacja.

 

Proszę o zamieszczenie klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pirios S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

.NET Developer

Charakterystyka projektu
Rozwój w pełnym cyklu wytwarzania oprogramowania, wielokanałowych Systemów wsparcia procesu obsługi Klienta m. in. przy pomocy nowoczesnych technologii głosowych. Projekty oparte są o nowoczesny stos technologiczny. W niekorporacyjnej i nieformalnej atmosferze oraz przy wsparciu zwinnych metodyk prowadzenia projektów, członkowie Zespołu (w skład którego wchodzą również: tester manualny/automatyczny, analityk, UX) mają realny wpływ na ostateczną postać Systemu. Cenimy sobie doświadczenie płynące z każdego Code Review, a naszą tajną bronią są wszędobylskie automatyzacje. 

Twoje obowiązki

 • tworzenie i rozwój oprogramowania wraz z dokumentacją,
 • dbałość o jakość kodu oraz wykorzystywanie dobrych praktyk programistycznych,
 • aktywny udział w pracach Zespołu (spotkania),
 • współpraca z innymi działami.

Od "idealnego Kandydata" oczekujemy

 • minimum 3 lat udokumentowanego doświadczenia komercyjnego w roli programisty wykorzystującego platformę .NET (Core) i język C#,
 • minimum dobrej znajomości SQL oraz przynajmniej jednego silnika relacyjnych baz danych i narzędzia typu ORM (preferowane: SQL Server / PostgreSQL, EF (Core)),
 • dobrej znajomości paradygmatów programowania asynchronicznego,
 • doświadczenia w integrowaniu systemów i projektowaniu API,
 • umiejętności pracy w Zespole, zaangażowania i proaktywnej postawy,
 • odpowiedzialności i inżynierskiego podejścia do realizacji zadań,
 • przynajmniej podstawowej znajomości systemu kontroli wersji git,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji i literatury technicznej,
 • ukończonych studiów na kierunku technicznym (preferowane: informatyka, matematyka, fizyka),
 • chęci nieustannego rozwoju i dzielenia się wiedzą oraz odpowiedzialności za powierzone zadania.

Twoim dodatkowym atutem będzie

 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z budowaniem aplikacji wielowątkowych i rozproszonych, 
 • znajomość architektury sterowanej zdarzeniami,
 • wiedza z obszaru konteneryzacji (np. docker, LXC),
 • doświadczenie w pracy z systemami CI/CD,
 • znajomość zagadnień związanych z przetwarzaniem danych w wybranej chmurze obliczeniowej (AWS, Azure, GCP, IBM Cloud).

Co oferujemy?

 • atrakcyjne wynagrodzenie - dostosowane do doświadczenia i kompetencji,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział przy realizacji ciekawych projektów dla dużych i znanych Klientów,
 • do wyboru: umowę o pracę lub B2B,
 • elastyczne godziny pracy,
 • miejsce pracy: stacjonarnie (Kraków), hybrydowo lub zdalnie - do wyboru,
 • prywatna opieka medyczna,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie karty Multisport,
 • program poleceń pracowniczych,
 • kuchnia z kawą, herbatą i owocami,
 • kilkudniowe wyjazdy integracyjne z licznymi atrakcjami (off-road, spływy kajakowe), Christmas Party,
 • integracja poszczególnych zespołów.

Proces rekrutacji
Rekrutacja może odbywać się zdalnie (wtedy wymagana jest aktywna kamera) lub stacjonarnie w siedzibie
firmy i składa się z następujących etapów:

1. Etap I (90 min)

 • prezentacja Stron, informacje o projekcie,
 • podstawy informatyki i programowania: część teoretyczna i praktyczna.

2. Etap II (90 min)

 • część techniczna zgodna z wymaganiami z oferty - teoretyczna,
 • część techniczna zgodna z wymaganiami z oferty - praktyczna.

3. Przedstawienie oferty

Jak aplikować?

CV proszę przesyłać na adres:
rekrutacja@pirios.com
W tytule maila proszę o wpisanie:
Rekrutacja .NET Developer lub ND/22/1


W wiadomości email proszę o zamieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pirios S.A. dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO)).

 

Inżynier Serwisu

Twoje obowiązki:

 • świadczenie wsparcia dla użytkowników (telefonicznego, mailowego) w zakresie problemów z obsługą systemów IT,
 • klasyfikacja problemów zgłaszanych przez Klientów i kierowanie ich do rozwiązania, przez właściwe osoby lub zespoły developersko-wdrożeniowe,
 • rozwiązywanie podstawowych problemów zgłoszonych przez Klientów,
 • monitorowanie czasów SLA naprawy zgłoszeń, reagowanie na przekroczenia i ryzyko opóźnień.

Od „idealnego Kandydata” oczekujemy:

 • absolwent/studentka studiów technicznych, najlepiej związanych z IT lub student/studentka ostatniego roku,
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne,
 • dobra praktyczna znajomość systemów Windows oraz pakietu MS Office,
 • dobra praktyczna znajomość Linux/Unix lub gotowość do nauki,
 • dobra praktyczna znajomość SQL,
 • umiejętność samodzielnego analizowania i rozwiązywania problemów informatycznych,
 • język angielski na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej.
 • gotowość do ciągłego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Twoim dodatkowym atutem będzie znajomość:

 • narzędzi do pracy grupowej np. JIRA, Redmine, Bugzilla lub podobnego,
 • technologii telekomunikacyjnych: VOIP, SIP,
 • narzędzi monitorujących np. Zabbix, Icinga,
 • dobra praktyczna znajomość zagadnień sieciowych, umiejętność konfiguracji urządzeń LAN

Co oferujemy?

 • atrakcyjne wynagrodzenie - w zależności od doświadczenia i kompetencji,
 • możliwość rozwoju zawodowego i realnego wpływu na Zespół developerski,
 • udział w projektach dla dużych i znanych Klientów,
 • do wyboru: umowę o pracę lub B2B,
 • elastyczne godziny pracy,
 • miejsce pracy: Kraków,
 • prywatna opieka medyczna,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie karty Multisport,
 • kuchnia z kawą, herbatą i owocami,
 • program poleceń pracowniczych.

 

CV proszę przesyłać na adres: rekrutacja@pirios.com

W tytule maila proszę o podanie nazwy stanowiska, na które jest prowadzona rekrutacja.

 Proszę o zamieszczenie klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pirios S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

IT Project Manager

IT Projekt Manager

 

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • koordynacja projektów w zakresie analizy wymagań, wdrażania oraz testowania produktów Pirios,
 • nadzór oraz koordynacja projektów w zakresie procesów serwisowania wdrożonych aplikacji,
 • analiza wymagań Klientów oraz projektowanie rozwiązań w zakresie infrastruktury i aplikacji,
 • świadczenie wsparcia merytorycznego w zakresie wdrażanych systemów,
 • współpraca z Klientami oraz wewnętrzna - z liderami Zespołów Pirios,
 • tworzenie dokumentacji projektowej,
 • okresowe, regularne raportowanie statusu projektów.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • min. 3 letniego doświadczenia w zarządzaniu projektami IT
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki informatyczne)
 • umiejętności analitycznego myślenia i szybkiego przyswajania wiedzy,
 • doskonałej organizacji swojej i zespołu projektowego, umiejętności pracy w zespole, oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów i działania pod presją czasu,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, sumienność, terminowość,
 • umiejętności budowania relacji z klientem,

 

Mile widziane:

 • znajomość technologii telekomunikacyjnych: VOIP, SIP, CTI,
 • znajomość narzędzi do pracy grupowej np. JIRA.
 • wiedzy z zakresy budowy i projektowania systemów IT
 • Posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość metodyk zarządzania projektami (PRINCE 2 Practitioner i/lub Project Management Professional – PMP, lub inny równoważny),

 

Co zaoferujemy:

 • udział przy realizacji ciekawych projektów dla dużych i znanych Klientów,
 • atrakcyjne wynagrodzenie - w zależności od doświadczenia i kompetencji,
 • do wyboru: umowę o pracę lub B2B,
 • elastyczne godziny pracy,
 • miejsce pracy: Kraków/Warszawa/ zdalnie/hybrydowo
 • prywatna opieka medyczna,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie karty Multisport,
 • kuchnia z kawą, herbatą i owocami,
 • kilkudniowe wyjazdy integracyjne z licznymi atrakcjami (off-road, spływy kajakowe), Christmas Party, integracja poszczególnych zespołów.

 

CV proszę przesyłać na adres: rekrutacja@pirios.com

W tytule maila proszę o podanie nazwy stanowiska, na które jest prowadzona rekrutacja.

 

Proszę o zamieszczenie klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pirios S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Frontend .NET Developer

Frontend .NET Developer

 

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • projektowanie i tworzenie oprogramowania wraz z dokumentacją
 • dbałość o jakość kodu oraz wykorzystywanie dobrych praktyk programistycznych
 • aktywny udział w pracach Zespołu (spotkania)
 • współpraca z innymi działami

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • min. 3 letniego doświadczenia komercyjnego na stanowisku programisty
 • znajomości: C#, .NET, .NET (Core)
 • znajomości: REST, Visual Studio, SQL Server, Web API, JavaScript, HTML, CSS, JQuery, GIT
 • umiejętności analitycznego myślenia i szybkiego przyswajania wiedzy,
 • umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, dokładności, sumienności, terminowości,

 

Mile widziane:

 • Znajomość: Docker, Vue.js

 

Co zaoferujemy:

 • udział przy realizacji ciekawych projektów dla dużych i znanych Klientów,
 • atrakcyjne wynagrodzenie - w zależności od doświadczenia i kompetencji,
 • do wyboru: umowę o pracę lub B2B,
 • elastyczne godziny pracy,
 • miejsce pracy: Kraków/Warszawa/ zdalnie/hybrydowo
 • prywatna opieka medyczna,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie karty Multisport,
 • kuchnia z kawą, herbatą i owocami,
 • kilkudniowe wyjazdy integracyjne z licznymi atrakcjami (off-road, spływy kajakowe), Christmas Party, integracja poszczególnych zespołów.

 

CV proszę przesyłać na adres: rekrutacja@pirios.com

W tytule maila proszę o podanie nazwy stanowiska, na które jest prowadzona rekrutacja.

 

Proszę o zamieszczenie klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pirios S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

 

Specjalista ds. Raportowania i Analiz

(1/2 etatu)

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • przygotowywanie analiz, raportów oraz zestawień finansowych
 • weryfikowanie poprawności i kompletności danych
 • współpraca z działem księgowości i Zarządem
 • obsługa i współtworzenie narzędzi służących do automatyzacji procesów, współpraca przy automatyzacji raportów
 • importowanie baz danych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 • wykształcenie wyższe (lub ostatni rok studiów) – preferowane kierunki: statystyka, ekonometria, matematyka, informatyka, księgowość, finanse lub kierunki pokrewne,
 • znajomości MS Excel na poziomie średnio zaawansowanym (tabele przestawne, wykresy, funkcje, formatowanie warunkowe) – warunek konieczny
 • umiejętności analitycznego myślenia, dokładności, systematyczności, terminowości
 • samodzielność i umiejętność organizacji własnej pracy
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz terminowość.

Mile widziane:

 • znajomość MSR

Co zaoferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie - w zależności od doświadczenia i kompetencji,
 • do wyboru: umowę o pracę lub B2B,
 • elastyczne godziny pracy,
 • miejsce pracy: Kraków//hybrydowo
 • prywatna opieka medyczna,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie karty Multisport,
 • kuchnia z kawą, herbatą i owocami,
 • kilkudniowe wyjazdy integracyjne z licznymi atrakcjami (off-road, spływy kajakowe), Christmas Party, integracja poszczególnych zespołów.

 

CV proszę przesyłać na adres: rekrutacja@pirios.com

W tytule maila proszę o podanie nazwy stanowiska, na które jest prowadzona rekrutacja.

 

Proszę o zamieszczenie klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pirios S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

 

Backend Java Developer

Backend Java Developer

Co zaoferujemy:

 • udział przy realizacji ciekawych projektów dla dużych i znanych Klientów,
 • atrakcyjne wynagrodzenie - w zależności od doświadczenia i kompetencji,
 • do wyboru: umowę o pracę lub B2B,
 • elastyczne godziny pracy,
 • miejsce pracy: Kraków/Warszawa/ zdalnie/hybrydowo
 • prywatna opieka medyczna,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie karty Multisport,
 • kuchnia z kawą, herbatą i owocami,
 • kilkudniowe wyjazdy integracyjne z licznymi atrakcjami (off-road, spływy kajakowe), Christmas Party, integracja poszczególnych zespołów.

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • projektowanie i tworzenie oprogramowania wraz z dokumentacją
 • dbałość o jakość kodu oraz wykorzystywanie dobrych praktyk programistycznych
 • aktywny udział w pracach Zespołu (spotkania)
 • współpraca z innymi działami i członkami zespołu

Od kandydatów oczekujemy:

 • min. 3 letniego doświadczenia komercyjnego na stanowisku programisty
 • znajomości: Java, Spring lub Quarkus
 • znajomości: RESTful, SQL, GIT
 • umiejętności analitycznego myślenia i szybkiego przyswajania wiedzy,
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, odpowiedzialność, dokładność, sumienność, terminowość

 Mile widziane:

 • znajomość: SpringBoot, SpringCloud (Microservices)
 • doświadczenie z systemami kolejkowymi Kafka lub RabbitMQ
 • Docker, OpenShift/K8S
 • noSQL
 • CI/CD

 

CV proszę przesyłać na adres: rekrutacja@pirios.com

W tytule maila proszę o podanie nazwy stanowiska, na które jest prowadzona rekrutacja.

Proszę o zamieszczenie klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pirios S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Fullstack Java Developer

Co zaoferujemy:

 • udział przy realizacji ciekawych projektów dla dużych i znanych Klientów,
 • atrakcyjne wynagrodzenie - w zależności od doświadczenia i kompetencji,
 • do wyboru: umowę o pracę lub B2B,
 • elastyczne godziny pracy,
 • miejsce pracy: Kraków/Warszawa/ zdalnie/hybrydowo
 • prywatna opieka medyczna,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie karty Multisport,
 • kuchnia z kawą, herbatą i owocami,
 • kilkudniowe wyjazdy integracyjne z licznymi atrakcjami (off-road, spływy kajakowe), Christmas Party, integracja poszczególnych zespołów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • min. 5 letniego doświadczenia komercyjnego na stanowisku programisty/projektanta
 • znajomości: Java, Spring, Javascript, HTML/CSS/SCSS, nodejs/npm
 • Przynajmniej jeden framework Angular/React/Vue
 • Spring Boot, Spring Cloud(Microservices)
 • znajomości: RESTful, SQL, GIT
 • umiejętności analitycznego myślenia i szybkiego przyswajania wiedzy,
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, odpowiedzialność, dokładność, sumienność, terminowość

 Mile widziane:

 • Znajomość: Quarkus
 • Doświadczenie z systemami kolejkowymi Kafka lub RabbitMQ
 • Docker, OpenShift/K8S
 • TypeScript
 • noSQL
 • CI/CD

 Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • Projektowanie i tworzenie oprogramowania wraz z dokumentacją
 • Dbałość o jakość kodu oraz wykorzystywanie dobrych praktyk programistycznych
 • Aktywny udział w pracach Zespołu (spotkania)
 • Współpraca z innymi działami i członkami zespołu

 

CV proszę przesyłać na adres: rekrutacja@pirios.com

W tytule maila proszę o podanie nazwy stanowiska, na które jest prowadzona rekrutacja.

 

Proszę o zamieszczenie klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pirios S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji


Informujemy, że administratorem danych jest PIRIOS S.A. z siedzibą w Kraków, ul. ul. Josepha Conrada 20 (dalej
jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w
celu realizacji procesu rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania
rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń. Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.

baner