/ Rynki / Administracja publiczna

Administracja publiczna

Wyzwania naszych Klientów

 • Jak w przypadku wystąpienia zagrożenia i sytuacji kryzysowych, zagwarantować sprawny przepływ informacji pomiędzy centrami dyspozytorskimi a działającymi w terenie służbami ratunkowymi i porządkowymi?
 • Jak zapewnić ustawowy obowiązek dostępności infolinii alarmowej 112 na terenie całego kraju wraz z jednoczesna obsługa standardu e-call?
 • Jak efektywnie sprawować nadzór nad infrastruktura krytyczna, taka jak: transport (drogi, koleje, lotniska i dworce, etc.), placówki ochrony zdrowia, dystrybucja mediów (woda, ciepło, etc.) na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego?

Rozwiązanie

Contactis Emergency

Wyzwania naszych Klientów

 • Jak zagwarantować szybką i wygodną obsługę spraw zgłaszanych przez mieszkańców w urzędach?
 • Jak zoptymalizować procesy informacyjne w urzędzie, odciążyć pracowników merytorycznych, oferując jednocześnie wyższy standard obsługi? 

Rozwiązanie 

Contactis Contact Center    Contactis Automation

Wyzwania naszych Klientów

 • Jak skutecznie zarządzać zgłoszeniami kierowanymi na infolinie alarmowe (112,99x), w szczególności w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia życia?
 • Jak zagwarantować sprawny przepływ informacji pomiędzy centrami dyspozytorskimi a działającymi w terenie służbami ratunkowymi i porządkowymi?
 • Jak efektywnie sprawować nadzór nad infrastrukturą krytyczną (drogi i koleje, lotniska i dworce, budynki użyteczności publicznej, sieci dystrybucji mediów: prąd, gaz, woda, etc.)?

Rozwiązanie

Contactis D-Desk

Wyzwania naszych Klientów

 • Jak zapewnić obsługę wielu tysięcy połączeń jednocześnie?
 • Jak wybrać rozwiązanie, które jest w pełni niezależne od preferowanej przez Klienta platformy sprzętowej?
 • Jak wybrać rozwiązanie zaawansowane technologicznie, którym jednocześnie można z łatwością samodzielnie zarządzać, która zapewnia prosty i intuicyjny interfejs?
 • Która platforma telekomunikacyjna pozwala na swobodną konfigurację i podłączenie systemu nawet przez osobę bez specjalistycznego przygotowania?

Rozwiązanie

PeakOne