/ Produkty / Contactis D-Desk
Contactis D-Desk

Contactis D-Desk

Integracja wielu kanałów komunikacji w uniwersalnym i wielofunkcyjnym urządzeniu. Efekt – szybsza łączność, szybsza pomoc!

Contactis D-Desk

 • to nowoczesna platforma teleinformatyczna, dedykowana do obsługi procesów realizowanych przez służby dyspozytorskie;
 • zaprojektowana we ścisłej współpracy z Klientami;
 • stanowi unikatowe połączenie naszych wieloletnich doświadczeń w zakresie projektowania systemów wspierających obsługę procesów krytycznych (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zagrożenia życia) z najnowszymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi.

Przyjazny i użyteczny interfejs użytkownika umożliwiający błyskawiczny dostęp do środków łączności, możliwość budowania wspólnej kolejki połączeń dla różnych kanałów komunikacyjnych, priorytetyzowanie połączeń oraz usługi lokalizacyjne prezentowane na zintegrowanym interfejsie mapowym – to najważniejsze elementy rozwiązania Contactis D-Desk.

Wyzwania naszych Klientów

Systemy zintegrowanej łączności znajdują zastosowanie we wszystkich branżach, w których istotna jest szybkość, efektywność oraz skuteczność podejmowanych decyzji:

 • Administracja publiczna (w szczególności służby ratunkowe i mundurowe)
 • Sektor energetyczny
 • Transport i logistyka 

 Administracja publiczna   Sektor energetyczny

 • Jak skutecznie zarządzać zgłoszeniami kierowanymi na infolinie alarmowe (112,99x), w szczególności w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia życia?
 • Jak zagwarantować sprawny przepływ informacji pomiędzy centrami dyspozytorskimi a działającymi w terenie służbami ratunkowymi i porządkowymi?
 • Jak efektywnie sprawować nadzór nad infrastrukturą krytyczną (drogi i koleje, lotniska i dworce, budynki użyteczności publicznej, sieci dystrybucji mediów: prąd, gaz, woda, etc.)?

 Transport i logistyka  

 • Jak efektywnie zarządzać środkami transportu do przewozu osób lub towarów oraz optymalizować procesy logistyczne, niezależnie od rodzaju posiadanych środków komunikacji?
 • Jak skutecznie, szybko i precyzyjnie przyjmować zgłoszenia od kierowców, maszynistów oraz służb terenowych o zdarzeniach drogowych, awariach i innych incydentach wymagających interwencji?

Nasze rozwiązanie

Contactis D-Desk to niezawodna platforma dyspozytorska. Dzięki zintegrowaniu wielu kanałów łączności gwarantuje sprawną organizację i efektywne zarządzanie procesami krytycznymi. Integracja z systemami GPS i zastosowanie interfejsu mapowego wykorzystującego usługi lokalizacyjne ułatwia szybkie podejmowanie decyzji i profesjonalne koordynowanie działań w sytuacjach kryzysowych.

Obsługa konsoli prowadzona jest za pomocą ekranu dotykowego. Organizacja przestrzeni roboczej ekranu powstała we współpracy z służbami dyspozytorskimi realizując kluczowe, z ich punktu widzenia, wymagania:

 • jednoczesna obsługa wielu połączeń i zdarzeń (prezentacja połączeń oczekujących, zarządzanie priorytetem, informowanie o kanale komunikacji)
 • funkcje komutacyjne (odbieranie połączeń, transfery rozmów, zestawienie tele- i wideokonferencji,)
 • specjalizowane książki telefoniczne (prezentowane w postaci paneli z przyciskami)
 • szybkie wybieranie numerów (zestaw kluczowych numerów kontaktowych)

Wszystkie funkcjonalności dostępne są z poziomu ekranu podstawowego, minimalizując czas reakcji na zdarzenie i zwiększając efektywność działań dyspozytorów.

Dostępne opcjonalnie funkcjonalności proaktywnego monitorowania stanu obiektów i użytkowników współpracujących z dyspozytorem, m.in. status i geolokalizacja każdego z użytkowników, strumieniowy podgląd audio i/lub wideo obiektów monitorowanych (np. środki transportu publicznego, obiekty strategicznego znaczenia, itp.) dodatkowo zwiększają skuteczność całego rozwiązania.

Online Reporting

To środowisko, w którym osoby zarządzające systemem mogą śledzić i analizować pracę osób które pracują przy pomocy konsoli. Bieżące monitorowanie (specjalizowany pulpit) kanał&oac...

Contactis Automation

System oferuje trzy mechanizmy dystrybucji informacji: za pomocą drzewa IVR (ang. Interactive Voice Response), SMS’ów oraz komunikatów wewnętrznych. Zaimplementowany IVR, system au...

Dispatcher Console

Najważniejszy moduł systemu. To on decyduje o organizacji i ergonomii ekranu użytkownika i udostępnia funkcjonalności, które są kluczowe z punktu widzenia pracy dyspozytora. Dedykowane książki...

GIS integration

Moduł prezentacji danych lokalizacyjnych wykorzystujący mapę jako interfejs do zarządzania połączeniami z mobilnymi środkami łączności. Dzięki prezentacji na mapie użytkowników mobilnych, dyspo...

Event & Recorder Register

Moduł zgłoszeń umożliwia dla każdego połączenia/rozmowy utworzenie zgłoszenia - od najprostszej formy notatki po formularz z zawansowaną logiką (wykorzystanie słowników, scenariusza rozmowy, in...

Conferencing & Instant Messaging

Moduł zarządzający  obsługą  połączeń w trybie konferencyjnym. Dzięki niemu dyspozytor w trakcie prowadzonej rozmowy może dołączać do niej niezbędnych specjalistów i służby. System ws...

Dlaczego my?

Realizując projekty dla największych polskich firm i instytucji publicznych, zdobyliśmy unikalną wiedzę i doświadczenie. Umożliwiły nam one opracowanie wysokiej jakości autorskich rozwiązań teleinformatycznych, rozwijanych zgodnie z metodyką SCRUM.

Wysoka jakość usług serwisowych

Zastosowanie systemu Contactis Service Desk wraz ze zdalnym automatycznym monitoringiem funkcjonowania aplikacji Klienta zapewnia sprawną obsługę zgłoszeń i bieżące, proaktywne wsparcie. To  gwarantuje wysoką jakość dostarczanych produktów. Zapewnia także szybkie i pełne dostosowanie się do indywidualnych oczekiwań Klienta oraz kompleksowe wsparcie  - 24h na dobę - każdego dnia i na każdym etapie współpracy.

 

 

Zobacz pozostałe produkty