/ Produkty / Contactis Emergency
Contactis Emergency

Contactis Emergency

Pełna gwarancja dostępności infolinii alarmowej,
obsługa nawet do 5000 zgłoszeń jednocześnie!

Contactis Emergency

Powstał w efekcie kilkunastoletniej współpracy z koncernami energetycznymi.

  • początkowo stanowił odpowiedź na główne wyzwanie tej branży w przypadku wystąpienia awarii rozległej, jakim jest przyjęcie w krótkim czasie ekstremalnie dużej liczby zgłoszeń o awariach oraz poinformowanie wszystkich Klientów o planowanym terminie ich usunięcia.
  • obecnie to kompleksowy, referencyjny system dedykowany do obsługi wszystkich rodzajów infolinii alarmowych (99x, 112), zarówno w branży energetycznej jak i w sektorze administracji publicznej. 

Automatyzacja procesu - nawet do 90% zgłoszeń masowych
może być obsługiwanych bez udziału człowieka.

Możliwość obsługi przez system dowolnych kanałów komunikacji (telefon, SMS, e-mail oraz strony WWW), ogromna skalowalność systemu (obsługa nawet do 5000 jednoczesnych połączeń) oraz implementacja natychmiastowej obsługi połączeń priorytetowych gwarantuje 100% dostępność konsultanta dla obsługi zgłoszeń dotyczących zagrożenia życia w czasie krótszym niż 10 sekund.

Wyzwania naszych Klientów

Strategia oparta na satysfakcji Klienta w dzisiejszych czasach to konieczność – na tym założeniu opiera swoją działalność praktycznie każda odpowiedzialna firma oraz instytucja publiczna. Jednakże dla wybranych branż ustawowo zdefiniowano jeszcze ważniejszy priorytet: zapewnienie bezpieczeństwa. Oznacza to, że każda instytucja i każde przedsiębiorstwo, które zostało zobligowane do realizacji takiego obowiązku, powinno wdrożyć rozwiązanie, które będzie odpowiedzią na następujące wyzwanie:

  • Jak w pełni zagwarantować dostępność infolinii alarmowej w sytuacjach zagrożenia życia?

Sektor energetyczny

  • Jak skutecznie obsłużyć bardzo dużą liczbę zgłoszeń generowanych w krótkim odstępie czasu,   charakterystyczną dla sytuacji kryzysowych, takich jak awarie sieci energetycznych czy klęski żywiołowe? 
  • Jak zapewnić ustawowy obowiązek informowania odbiorców o przewidywanym terminie usunięcia awarii oraz obowiązek powiadamiania odbiorców, z wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu prądu, gazu lub innych mediów?
  • Jak utrzymać wysokie parametry jakości obsługi zgłoszeń bez konieczności zwiększenia zasobów i kosztów niezbędnych dla obsługi infolinii?

Administracja publiczna

  • Jak, w przypadku wystąpienia zagrożenia i sytuacji kryzysowych, zagwarantować sprawny przepływ informacji pomiędzy centrami dyspozytorskimi a działającymi w terenie służbami ratunkowymi i porządkowymi?
  • Jak zapewnić ustawowy obowiązek dostępności infolinii alarmowej 112 na terenie całego kraju, wraz z jednoczesną obsługą standardu e-call?
  • Jak efektywnie sprawować nadzór nad infrastrukturą krytyczną, taką jak transport (drogi, koleje, lotniska i dworce, etc.), placówki ochrony zdrowia, dystrybucja mediów (woda, ciepło, etc.) na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego?

Nasze rozwiązanie - Contactis Emergency

Contactis Emergency to specjalizowany system w pełni gwarantujący dostępność infolinii dedykowanej do obsługi masowej liczby zgłoszeń alarmowych i sytuacji kryzysowych z zagrożeniem życia, niezależnie od wybranego kanału komunikacji.

Publisher

Umożliwia prezentowanie komunikatów na stronie WWW, serwisach społecznościowych (np. Facebook, Google+), innych portalach (np. wiadomości24.pl), a także w systemach typu e-BOK.

Contactis Automation

W przypadku dużego natłoku połączeń przychodzących, który mógłby skutkować ograniczeniem dostępności konsultantów infolinii,  dla osób dzwoniących z obszaru objęt...

Informer

Zapewnia automatyczną realizację kampanii informacyjnych o działaniach planowych oraz bieżących awariach lub zagrożeniach. Zdefiniowani odbiorcy (np. Centra Zarządzania Kryzysowego, jednostki użyteczn...

Reporting & Monitoring

System udostępnia zestaw narzędzi, które umożliwiają organizację i prezentację danych w trzech postaciach: predefiniowanych raportów statycznych, kreatora raportów oraz staty...

Incident Register

Moduł, którego zadaniem jest szybkie i precyzyjne przyjęcie zgłoszenia.

Dispach & Tracking System

Moduł, którego zadaniem jest dystrybucja zgłoszeń do właściwych służb oraz zarządzanie statusem realizacji. Wbudowana funkcjonalność analizy on-line aktualnych zdarzeń masowych optymalizuje gen...

Mobile Client

Pozwala na przydzielanie zgłoszeń jednostkom pracującym w terenie i ich obsługę za pomocą tabletów lub smartphonów. Dzięki temu służby terenowe dysponują tym samym zakresem informacji o...

Location Services

Moduł wizualizacyjny wykorzystujący mapę jako interfejs do zarządzania zgłoszeniami. Dzięki prezentacji na mapie wszystkich kluczowych informacji (aktywne zgłoszenia, uszkodzona infrastruktura, obszar...

Messaging Studio

Kreator komunikatów przypisuje szablon komunikatu do obszaru objętego awarią masową wraz z informacją o planowanym terminie jej usunięcia. Dzięki temu każda osoba, natychmiast po połączeniu, ot...

Customer Directory

Moduł kartoteki klienta, który umożliwia zbudowanie rejestru kontaktów odbiorców i ich powiązanie z topologią infrastruktury.

Alerts

Zintegrowane z modułem Ticketing system  narzędzie powiadamiania użytkowników o przydzieleniu im zgłoszeń do realizacji lub alarmowaniu o nagłych zdarzeniach wymagających natychmiastowej r...

Dlaczego my?

  • Realizując projekty dla największych polskich firm i instytucji publicznych, zdobyliśmy unikalną wiedzę i doświadczenie. Umożliwiły nam one opracowanie wysokiej jakości autorskich rozwiązań teleinformatycznych, rozwijanych zgodnie z metodyką SCRUM.

Wysoka jakość usług serwisowych

Zastosowanie systemu Contactis Service Desk wraz ze zdalnym automatycznym monitoringiem funkcjonowania aplikacji Klienta zapewnia sprawną obsługę zgłoszeń i bieżące, proaktywne wsparcie. To  gwarantuje wysoką jakość dostarczanych produktów. Zapewnia także szybkie i pełne dostosowanie się do indywidualnych oczekiwań Klienta oraz kompleksowe wsparcie  - 24h na dobę - każdego dnia i na każdym etapie współpracy.

 

Zobacz pozostałe produkty