/ Rynki / Sektor energetyczny

Sektor energetyczny

Wyzwania naszych Klientów

 • Jak skutecznie obsłużyć bardzo dużą liczbę zgłoszeń generowanych w krótkim odstępie czasu, charakterystyczna dla sytuacji kryzysowych, takich jak awarie sieci energetycznych czy klęski żywiołowe?
 • Jak zapewnić ustawowy obowiązek informowania odbiorców o przewidywanym terminie usunięcia awarii oraz powiadamiania ich, z wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu prądu, gazu lub innych mediów?
 • Jak utrzymać wysokie parametry jakości obsługi zgłoszeń bez konieczności zwiększenia zasobów i kosztów niezbędnych dla obsługi infolinii?

Rozwiązanie

Contactis Emergency

Wyzwania naszych Klientów

 • Jak skutecznie zarządzać zgłoszeniami kierowanymi na infolinie alarmowe (112,99x), w szczególności w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia życia?
 • Jak zagwarantować sprawny przepływ informacji pomiędzy centrami dyspozytorskimi a działającymi w terenie służbami ratunkowymi i porządkowymi?
 • Jak efektywnie sprawować nadzór nad infrastrukturą krytyczną (drogi i koleje, lotniska i dworce, budynki użyteczności publicznej, sieci dystrybucji mediów: prąd, gaz, woda, etc.)?

Rozwiązanie

Contactis D-Desk

Wyzwania naszych Klientów

 • Jak zapewnić najwyższą jakość obsługi dla bardzo dużej bazy Klientów?
 • Jak sprostać rosnącym wymaganiom Klientów odnośnie szybkości obsługi oraz możliwości wykorzystania różnych kanałów komunikacji?
 • Jak zapewnić niezwykle bezpieczne i wygodne narzędzia do autentykacji rozmówcy? 

Rozwiązanie

Contactis Contact Center      Contactis Automation

Wyzwania naszych Klientów

 • Jak zapewnić obsługę wielu tysięcy połączeń jednocześnie?
 • Jak wybrać rozwiązanie, które jest w pełni niezależne od preferowanej przez Klienta platformy sprzętowej?
 • Jak wybrać rozwiązanie zaawansowane technologicznie, którym jednocześnie można z łatwością samodzielnie zarządzać, która zapewnia prosty i intuicyjny interfejs?
 • Która platforma telekomunikacyjna pozwala na swobodną konfigurację i podłączenie systemu nawet przez osobę bez specjalistycznego przygotowania?

Rozwiązanie

PeakOne