Pirios

Search
Close this search box.

Contactis GEOService

Twój klucz do sukcesu w mobilnym świecie biznesu.
Contactis GEOService — system klasy Field Service Management, powstał z myślą o firmach, które pragną zwiększyć efektywność zespołów pracujących w terenie oraz podnieść jakość świadczonych usług.

Contactis GEOService - to inteligentna platforma geolokalizacyjna do zarządzania jednostkami mobilnymi i obsługi zleceń w terenie.

Czym jest Field Service Management?

Field Service Management (GEOService) to kompleksowe podejście do koordynacji i zarządzania działaniami zespołów pracujących w terenie, takich jak technicy serwisowi, przedstawiciele handlowi czy inspektorzy. Systemy GEOService umożliwiają planowanie, śledzenie, a także optymalizację procesów i zasobów związanych z działaniami realizowanymi poza siedzibą główną firmy.

Pirios szyje na miarę potrzeb, oferując szereg kompleksowych rozwiązań dla Twojego biznesu. To dzięki nim zadbasz o właściwy przepływ informacji i zbudujesz tak cenną przewagę nad konkurencją. Zarządzanie pracownikami w terenie jeszcze nigdy nie było tak innowacyjne!

GEOService — klucz do optymalizacji zasobów w terenie

GEOService pozwala na automatyczne przydzielanie zadań pracownikom w terenie na podstawie ich lokalizacji, umiejętności i dostępności. W ten sposób minimalizuje niepotrzebne przemieszczanie się i maksymalizuje wykorzystanie czasu pracy, usprawniając przy tym szereg wewnętrznych procesów. Dzięki śledzeniu pracowników w czasie rzeczywistym, menedżerowie mogą dokonywać szybkich decyzji, reagując na nieprzewidziane okoliczności, takie jak awarie czy zmiany w harmonogramie. Dodatkowo systemy wspierające zarządzanie pracownikami w terenie można integrować z narzędziami do planowania tras, co pozwala wybierać najkrótsze i najbardziej efektywne drogi.

Contactis GeoService to intuicyjne, szybkie i kompletne narzędzie, które wspiera szereg procesów wewnątrz organizacji. GEOService to Twoja droga do doskonałości w zarządzaniu terenem.

Kluczowe korzyści z wdrożenia naszego rozwiązania GEOService w Twojej firmie

Integracja z innymi systemami

GEOService może być zintegrowany z szeregiem systemów, pozwalając na holistyczne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem.

Wsparcie 24/7

Oferujemy wsparcie w systemie 24h/7dni w tygodniu – i to na każdym etapie współpracy.

Optymalizacja

GEOService pozwala na efektywne przydzielanie zadań i zasobów, co przekłada się na lepsze wykorzystanie czasu pracy i redukcję kosztów operacyjnych.

Monitoring w czasie rzeczywistym

Dzięki funkcjom śledzenia w czasie rzeczywistym menedżerowie mogą monitorować postępy prac pracownika mobilnego.

Rozbudowana funkcjonalność

Rozbudowana funkcjonalność

Rozbudowana funkcjonalność – od modułu Zlecenia  przez interfejs mapowy, wraz z lokalizacją służb mobilnych, aż po aplikację mobilną dla podwykonawców i mechanizm monitorowania przebiegu tras.

raportowanie

Raportowanie

Automatycznie tworzone raporty są fundamentem analiz, które tworzy się w celu dalszej optymalizacji działalności i identyfikacji obszarów do poprawy.

Skalowalność, niezawodność, elastyczność systemu*

0 +
aktywnych pojazdów (monitoring gps)
0 +
obsługiwanych usługodawców
0 +
miesięczna liczba zleceń holowania
*dane na przykładzie jednego Klienta

Nowoczesne zarządzanie pracownikami mobilnymi

Zarządzaj, monitoruj, optymalizuj – z wykorzystaniem Contactis GEOService.

Dowiedz się więcej - skontaktuj się z nami

PIRIOS S.A.
ul. Josepha Conrada 20
31-357 Kraków