Pirios

Search
Close this search box.

Pirios S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  

„Opracowanie wysokowydajnej platformy cyfrowej samo uczących się mechanizmów inteligentnej analizy i predykcji stanu do efektywnej współpracy uczestników zdecentralizowanego rynku wytwarzania energii odnawialnej (OZE)” 

 Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania informatycznego, w postaci wysokowydajnej platformy cyfrowej samo uczących się mechanizmów inteligentnej analizy i predykcji stanu do efektywnej współpracy uczestników zdecentralizowanego rynku wytwarzania energii odnawialnej (OZE). 

Efektem projektu będzie opracowanie wysokowydajnej platformy cyfrowej samouczących się mechanizmów współpracy uczestników zdecentralizowanego rynku wytwarzania energii odnawialnej.  

Wartość projektu: 3 941 196,64 zł   

Wartość dofinansowania: 1 970 598,33 zł   

Okres realizacji: 1.12.2021-30.11.2023  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2021 Szybka Ścieżka.  

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Logo Pirios